Een klacht indienen

De meeste cliënten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dat niet het geval is. Mogelijk bent u van mening dat hij/zij u verkeerd of onzorgvuldig geïnformeerd of behandeld heeft.
Als dat het geval is dan kunt u het navolgende doen:

  • Praat hierover met uw therapeut. Deze kan u meer informatie geven of de behandeling nogmaals aan u uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat u vragen heeft over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.
  • Als u er samen niet uitkomt dan kunt u via het cliënttevredenheidsformulier kenbaar maken dat u niet tevreden bent en ook aangeven dat uw klacht via de klachtenprocedure moet gaan verlopen.
  • De vertrouwenspersoon stelt de therapeut ook op de hoogte van de ontvangen klacht. Deze ontvangt een exemplaar van het door u ingezonden cliënttevredenheidsformulier.
  • De vertrouwenspersoon zal met u beiden contact opnemen en aangeven dat een bemiddelingsgesprek tot de mogelijkheden behoort.
  • U heeft de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissie als het gesprek met de vertrouwenspersoon geen oplossing heeft gebracht.

Wilt u onverhoopt een klacht indienen dan kunt u dat via het evaluatieformulier doen. Via het secretariaat kunt u overigens een exemplaar (PDF) van het Klachtrecht opvragen. Dat wordt u per mail opgestuurd. De gehele NVECP-klachtenprocedure staat hierin beschreven.

U kunt hier het formulier downloaden. Nadat u het formulier op uw scherm ingevuld heeft kunt u het uitprinten en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVECP.