NVECP kwaliteitsregister psychotherapie

Welkom bij het NVECP!

Het NVECP is de beroepsvereniging voor ECP-therapeuten, therapeuten die beschikken over het Eurocertificaat voor Psychotherapie (ECP). Zij zijn werkzaam in de reguliere en vooral de complementaire geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

De werkwijze van een ECP-therapeut kenmerkt zich, naast gedegen en up-to-date kennis van zaken, door een mensgerichte benadering. Daarbij wordt vanuit verschillende invalshoeken gewerkt. Professionele deskundigheid en ervaringsdeskundigheid zijn belangrijke uitgangspunten voor onze breed opgeleide ECP-therapeuten. Zij hebben na een mensgerichte hbo/wo-opleiding een opleiding gevolgd die voldoet aan de eisen die op Europees niveau door de European Association for Psychotherapy (EAP) zijn vastgesteld.

Het NVECP wil de spreekbuis zijn van ECP-therapeuten in Nederland en een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de geboden psychische zorg in de complementaire geestelijke gezondheidszorg. Het NVECP is aangesloten bij de EAP en RBCZ, de Nederlandse koepelorganisatie voor zorgprofessionals in de complementaire gezondheidszorg. Op deze site vind je ons register van ECP-therapeuten. Je kunt je hier ook aanmelden als lid van het NVECP.