Bestuur

Het bestuur van het NVECP wordt door de leden in een Algemene Leden Vergadering benoemd. Het bestuur leidt de dagelijks gang van zaken binnen de vereniging en vertegenwoordigen de vereniging tegenover derden. Voor specifieke taken worden commissies ingesteld.

Marion Janssen

voorzitter

Naast het runnen van een eigen praktijk vind ik het leuk en uitdagend om samen te werken met anderen. Het kwam op mijn pad om in het NVECP-bestuur zitting te mogen nemen en zo samen met Marianne, Erhard en al onze leden te werken aan het positioneren van het ECP.

Het is belangrijk om te laten weten aan publiek, overheid en zorgverzekeraars dat het ECP staat voor kwaliteit en maatwerk. Ik zou het prachtig vinden als het NVECP een stevige plaats krijgt in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Erhard Föllmi

Secretaris

Het ECP, daar ga ik voor, dacht ik toen ik jaren geleden mijn opleiding tot therapeut begon. Dat er in al die landen gelijkgezinde therapeuten zijn die psychotherapie breed toegankelijk willen maken, die vinden dat psychotherapie een eigenstandige discipline is, en het ambacht met hart en ziel uitoefenen. Die ideeën spraken me aan en spreken me nog steeds aan.

In die tijd ging het de ECP-therapeut in Nederland voor de wind, maar tegenwoordig staat de wind anders en zeilt de ECP-therapeut in de vloot van psychosociaal therapeuten. Juist nu is het de uitdaging om vanuit die grote en diverse groep van psychosociaal therapeuten de eigenheid en de kwaliteit van het ECP te laten zien. Ook met tegenwind kun je zeilen. We zijn een nieuwe koers gaan varen en ik ben er van overtuigd dat het NVECP op die koers een impuls kan geven aan het ECP in Nederland. Als secretaris van het NVECP zet ik me daar graag voor in. Ik heb oog voor de grote lijn en het detail en zet mijn beste kunnen in om stap voor stap en samen met gelijkgezinde therapeuten het ECP als keurmerk voor goede psychotherapeutische zorg zichtbaar te maken.

Marianne van der Wilt

Penningmeester

Meedenken met en meebouwen aan een beroepsvereniging als het NVECP, dat zich kenmerkt door kwaliteit en professionaliteit, ervaar ik als verrijkend.

Ik zie het belang van een stevige organisatie die trouw blijft aan haar eigen visie over wat kwaliteit betekent vanuit het menselijk perspectief en tegelijkertijd mee kan blijven bewegen met wat er van buiten af wordt gevraagd. Dit maakt besturen tot een enerverende onderneming, zeker gezien de nieuwe koers die het NVECP heeft ingezet.

Wat ik doe, doe ik met enthousiasme en zo consciëntieus als in mijn vermogen ligt.
Ik werk graag samen en ben van mening dat een gezonde dynamiek en transparante communicatie belangrijke voorwaarden vormen voor het welslagen van welke missie dan ook. Ik hoop dat wij, met medewerking van gemotiveerde leden, het NVECP kunnen uitbouwen tot een vereniging die het ECP een zichtbare plek geeft op de GGZ kaart.