Kwaliteit

Het NVECP wil de kwaliteit van de bij haar aangesloten therapeuten waarborgen en richting cliënten, zorgverzekeraars, overheid en andere organisaties uitdragen. Het NVECP ziet toe dat haar leden aan de volgende criteria voldoen:

NVECP-leden zijn via hun eigen beroepsvereniging gebonden aan de bij deze beroepsvereniging geldende regels omtrent VOG, visitatie en beroepsaansprakelijkheidsverzekering en geschillenregeling (conform de Wkkgz). NVECP-leden vallen via RBCZ onder het tuchtrecht van deze koepel.

Beroepscode

Het NVECP onderschrijft de ethische principes zoals die door de Europese Associatie voor Psychotherapie voor ECP-therapeuten zijn vastgesteld. De NVECP-beroepscode is dan ook een directe vertaling van het Statement of Ethical Principles of the EAP. Hierin staan de regels die het beroepsmatig handelen betreffen van alle bij het NVECP aangesloten therapeuten.

Op ethisch verantwoorde wijze handelen betekent binnen de beroepsuitoefening dat het lid bij alle activiteiten, vallende binnen zijn of haar beroepsuitoefening, de waarde en waardigheid van zijn cliënt en diens recht op een eigen levensovertuiging en of religieuze overtuiging en de daarop gebaseerde levenswijze respecteert.

PDF bestand beroepscode

Download hier een PDF van de Beroepscode van de NVECP (vastgesteld op 28 april 2021)