Missie en visie

Het NVECP is een vereniging van ECP-therapeuten die staan voor hun vak en gemotiveerd zijn het ECP als keurmerk voor psychotherapie in Nederland uit te dragen. NVECP-therapeuten werken vanuit diverse psychotherapie disciplines aan het welbevinden van mensen, jong en oud, die hierin begeleiding zoeken. De bij het NVECP aangesloten therapeuten hebben een integrale, holistische visie op de mens met aandacht voor de lichamelijke, emotionele, mentale, gedragsmatige, sociale en spirituele dimensies van de mens.

Het NVECP faciliteert haar leden in hun praktijkvoering (o.a. door het aanbieden van bijscholing) en waarborgt de kwaliteit van het ECP-therapeutschap (o.a. door registratie van de jaarlijks vereiste bijscholing en intervisie). Het NVECP draagt het ECP als keurmerk voor psychotherapie naar buiten toe uit en vertegenwoordigt haar leden zowel binnen het psychosociale werkveld als ook richting de reguliere geestelijke gezondheidszorg.

Het NVECP is een vereniging voor en door leden. De therapeuten stimuleren elkaar in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en maken zich sterk voor een duidelijke positionering van het vakmanschap van de ECP-therapeut.