Klachten melden en indienen

Alle bij het NVECP geregistreerde ECP-therapeuten vallen onder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Dit is geregeld via de beroepsvereniging bij wie zij voor hun vakgebied zijn aangesloten.

Heb je een klacht over jouw therapeut?

Dan is het fijn als je hierover eerst met jouw therapeut om de tafel gaat. Mogelijk weet hij/zij niet dat je ontevreden bent. In de meeste gevallen is een gesprek voldoende om de lucht te klaren en komen jullie er samen uit.

Klachtenregeleing NVECP

Kom je er niet uit?

Kom je er niet uit met jouw therapeut of wil/kun je het gesprek niet aangaan en blijft de onvrede bestaan? Op de behandelovereenkomst en op de site van de therapeut staat de beroepsvereniging vermeld bij wie je jouw klacht kunt indienen. De klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging helpt jou bij het formuleren van de klacht en gaat na wat jij er precies mee wilt. Ook krijg je ondersteuning in het gesprek met de therapeut. Kom je er toch niet uit met je  therapeut en blijft de onvrede bestaan, dan kun je op grond van de Wkkgz wenden tot de geschillencommissie waar jouw therapeut bij aangesloten is. Of als dit beter past, bij het tuchtcollege. De klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging adviseert jou hierin.

Ook zijn alle geregistreerde ECP-therapeuten aangesloten bij het tuchtcollege TCZ (via RBCZ). Doel van het tuchtrecht is het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de therapeuten. Het Tuchtrechtcollege gaat na of de therapeut in overeenstemming met de voor zijn beroepsgroep geldende normen heeft gehandeld. Deze normen liggen vast in de wet, in de beroepscode en de regels van de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten.