Het NVECP tot 2020

Het NVECP staat voor Nederlands Verbond voor ECP-houders en is in 2010 opgericht als beroepsvereniging voor ECP-therapeuten. Het NVECP is als Ordinary Member Organisation lid van de Europese Associatie voor Psychotherapie en verbindt zich daarmee aan de kwaliteitseisen die de EAP aan het ECP en ECP-therapeuten stelt. Het NVECP was tot voor kort lid van de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP), maar heeft in 2020 besloten om in het belang van het ECP en ECP-therapeuten in Nederland een eigen koers te varen.

Het NVECP nieuwe stijl

Het NVECP nieuwe stijl wil zo veel mogelijk ECP-therapeuten verenigen: ECP-houders die staan voor hun vak en gemotiveerd zijn om het ECP als keurmerk voor psychotherapie in Nederland uit te dragen. Daartoe heeft het NVECP in 2020 aansluiting gezocht bij RBCZ

Deze organisatie is met 4000 aangesloten psychosociaal therapeuten een krachtige koepel binnen de complementaire zorg. Met het NVECP hebben ECP-ers binnen RBCZ een stem gekregen. 

Zo kunnen we binnen de complementaire geestelijke gezondheidszorg de krachten bundelen en tegelijkertijd de onderscheidende kwaliteiten van het ECP zichtbaar maken.

Verder werkt het NVECP aan een versterking van haar banden met de EAP. Het NVECP is al Ordinary Member Organisation van de EAP en heeft de ambitie om bij de EAP de status van nationale koepel (National Umbrella Organisation) en registrerend orgaan (National Awarding Organisation) van ECP-therapeuten te worden. Daartoe heeft het NVECP goede contacten met bestuursleden van de EAP. Het ECP is een certificaat op persoonlijke titel en blijft altijd geldig. Echter om het therapeutschap op ECP-niveau te kunnen blijven uitoefenen moet de therapeut jaarlijks aan de bijscholingsnormen van de EAP voldoen. Het NVECP wil hier op toezien en heeft een eigen online registratiesysteem ingericht, waar de leden vanaf 2021 hun jaarlijkse bijscholing, intervisie, etc. registreren.

Het NVECP heeft een eenvoudige organisatiestructuur, met directe zeggenschap van de ECP-therapeuten in het reilen en zeilen van de organisatie. Dat betekent ook dat van de leden inzet wordt gevraagd, bijvoorbeeld door zitting te nemen in het bestuur of commissies. Hierdoor blijven de lidmaatschapskosten laag en kunnen we ons maximaal inzetten om als ECP-therapeut het verschil te maken.