ECP-therapeuten praktiseren richtingen van psychotherapie die erkend zijn door de Europese Associatie voor Psychotherapie te Wenen.

Zo’n erkenning verloopt volgens een uniforme procedure: er dient een aantoonbare wetenschappelijke basis te zijn vanuit de psychologie, medische- en mens- of sociale wetenschappen en de resultaten dienen ook daadwerkelijk wetenschappelijk te zijn aangetoond.

Het ECP is gelieerd aan de opleiding voor Psychotherapeut volgens de Oostenrijkse Psychotherapie Wet. Het Europees Parlement heeft in februari 2004 via een amendement deze opleidingscriteria overgenomen als voorstel voor de harmonisering van de opleidingen voor psychotherapie in Europa.

Een aantal Europese landen heeft dat inmiddels ook gedaan. Andere landen (nog) niet; reden is dat zij reeds eigen, nationale regelingen kenden waarbinnen de titel psychotherapeut gezien wordt als een kwalificatie voor alleen artsen of psychologen na een vervolgopleiding.

Volgens de Oostenrijkse Psychotherapie Wet, de visie van de EAP en de grote meerderheid van de meeste Europese psychotherapeutenverenigingen is het uitoefenen van de psychotherapie echter een apart beroep met een instroom op HBO- WO-niveau in de mens- en sociale wetenschappen.

Het is voor u, als cliënt, belangrijk dat u via het NVECP uw eigen keuzes voor therapeut en richting kunt realiseren.