Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.

Kenmerkend voor de integratieve kindertherapie is dat zes verschillende vakgebieden, te weten het gedragstherapeutische model, het psychodynamische model, het communicatie model, het transpersoonlijke model, het medisch model en het stressmodel, integreren tot één geheel.

Oriëntatie van de therapievorm.

Therapeutisch spel met daarin conversatie, drama, visualisaties, suggesties, metaforen, imaginaties en aandacht voor lichaamstaal.

Wat is Integratieve Kindertherapie?

De grondlegger van deze kortdurende en intensieve therapie is Charlotte Visch, verbonden aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Zij ontwikkelde een korte vorm van psychotherapie voor kinderen van 4 t/m 12 jaar, waarin het kind de mogelijkheid geboden wordt om op geheel eigen wijze aan de klacht te werken. De kindertherapeut gaat ervan uit dat kinderen uiteindelijk precies weten wat ze nodig hebben en ook de oplossing, in ieder geval op onbewust niveau, voor hun probleem kennen. Via het aanboren en versterken van de al aanwezige hulpbronnen, wordt met hulp van spel- en interventietechnieken, naar de oplossing toegewerkt. Samenwerking met de ouders is daarbij van groot belang.