Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.

Integratieve therapie integreert verschillende vakgebieden tot één geheel. De integratief therapeut maakt daartoe gebruik van paradigma’s en behandelmethoden uit de:

  • Psychodynamische of psychoanalytische vakgebieden
  • Cliënt- en ervaringsgerichte therapieën
  • Cognitieve- en gedragsmodificerende (leertheoretische) stromingen
  • Lichaamsgerichte en energetische kennisgebieden
  • Communicatietheorie en systeemtherapie
  • Humanistische-, existentiële- en spirituele richtingen

Oriëntatie van de therapievorm.

Gesprekstherapie in combinatie met (energetisch) lichaamswerk.

Wat is Integratieve Therapie?

Tot begin jaren tachtig in de twintigste eeuw stonden er huizenhoge schotten tussen de verschillende belangrijke psychotherapiescholen. De dialoog vond plaats met gelijkgestemden binnen de eigen kring. Onvrede hiermee voedde de behoefte tot integratie.
Het besef brak door dat elke traditionele therapieschool zijn sterke kanten en zijn beperkingen had. Beroepsbeoefenaren stelden, vanuit een open wetenschappelijke houding, de vraag wat de verschillende stromingen gemeenschappelijk hebben. Wat kan er, voorbij de grenzen van de eigen school, geleerd worden over psychotherapie en gedragsverandering van andere denkwijzen?