Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.

Psychoanalyse.

Oriëntatie van de therapievorm.

Lichaamsgerichte therapie in combinatie met gesprekstherapie.

Wat is lichaamsgerichte psychotherapie?

Lichaamsgerichte therapie omvat een breed een scala aan behandelmethodieken. Het belangrijkste gemeenschappelijk uitgangspunt van de verschillende insteken in het werkveld is dat lichaam en geest een geheel vormen. De psychische gesteldheid van de cliënt wordt in verband gebracht met en benaderd via het lichaam.

Gedragspatronen die in het – verre – verleden de functie van beschermende weerstand hadden, hebben zich 38 ontwikkeld tot blokkades.

Deze blokkades hebben invloed op het dagelijks functioneren en kunnen, op mentaal, emotioneel of gedragsniveau, tal van lichamelijke en psychische problemen veroorzaken.

Door middel van een combinatie van lichaamswerk (waarin aandacht voor de ademhaling en spierfuncties), massages, gesprekken en visualisaties ontstaat bewustwording. De cliënt krijgt zicht op zijn eigen specifieke manier van omgaan met klachten, emoties en spanningen en hoe dat uitwerkt op lichamelijk, mentaal en gedragsniveau.

Mensvisie.

Lichaamsgerichte therapie gaat uit van het zelfgenezend vermogen van de mens. Het lichaam heeft in oorsprong, bij voldoende veiligheid en rust, het vermogen te herstellen na een ingrijpende gebeurtenis en is in staat om deze zowel fysiek als psychisch te verwerken.

Biodynamische therapie.

Grondlegger van deze lichaamsgerichte methode is Gerda Boyesen, een Noorse klinisch psychologe en fysiotherapeute, die tot 1968 in Noorwegen woonde en werkte en daarna naar Londen verhuisde.
Zij stond aan de wieg van ‘de theorie van de psychoperistaltiek’: het inzicht dat de cliënt verwerft wordt fysiologisch verwerkt in het lichaam en met name in de darmen. De darmgeluiden zijn, voor het menselijk oor, duidelijk hoorbaar met de hulp van een stethoscoop.