Plaatsbepaling binnen het vakgebied van de psychologie.

Cognitieve gedragstherapie aangevuld met elementen uit de communicatie en systeemtherapie.

Oriëntatie van de therapievorm.

Gesprekstherapie.

Wat is Neuro-Linguistische Psychotherapie?

NLPt is de therapeutische uitwerking van Neuro Linguistisch Programmeren, zoals dat eind jaren 70, begin jaren 80 van de vorige eeuw in de VS ontstond door het werk van Richard Bandler en John Grindler. De basis van NLP is hun uiterst gedetailleerd onderzoek naar de succesvolle ingrediënten in het werk van grote therapeuten als F. Perls, V. Satir en M. Erickson. De therapie is gericht op het verwerven van inzicht (emotioneel en rationeel) in denken, voelen en handelen, het herkennen van de patronen die belemmerend werken en hoe deze om te zetten in meer adequate en passende handelswijzen.

Uitgangspunten:

  • Ieder mens construeert in de loop van zijn leven een eigen, uniek model van de werkelijkheid aan de hand waarvan de grote hoeveelheid nieuwe informatie die via 41 de zintuigen binnenkomt geordend en verwerkt wordt. Iedereen leert op een geheel eigen manier betekenis te geven aan de feiten.
  • De subjectieve ervaring van de mens bestaande uit zintuiglijke waarnemingen, gevoelens en overtuigingen, taal, verbeelding en betekenisverlening is opgebouwd uit patronen van een herkenbare regelmaat.
  • Binnen elke menselijke ordening van de werkelijkheid zijn zowel belemmeringen als mogelijke hulpbronnen voorhanden. Onbewuste patronen kunnen bewust gemaakt worden.
  • Het geheel is meer dan de som der delen. De mens is meer dan een optelsom van gevoel, verstand en handelen of van ziel, geest en lichaam. De drie componenten zijn op complexe wijze met elkaar verweven en werken op elkaar in.
  • De mens is onderdeel van een groter geheel in tijd (verleden – heden – toekomst) en ruimte. Hij is geplaatst in een context en gaat een relatie aan met zijn sociale omgeving.